درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 ارتباط با مدیریت

جهت ارتباط مستقیم با مدیریت از این قسمت استفاده کنید

 پشتیبانی سورس ها

سوالات پیرامون سورس های خریداری شده از سایت نیدو

 پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی و مسائل مربوط به سایت و مراحل خرید